Hedidarts trekt zich terug uit bekercompetitie

Vervelende ontwikkelingen omtrent de dartswereld in Flevoland en omstreken: het Hedidartsteam trekt zich haast noodgedwongen terug uit de normaliter spannende bekercompetitie.

Want dát de bekercompetitie spannend is, werd vorig jaar duidelijk toen Hedidarts (Ilja, Richard, Wilco en Jeroen) nipt de wist te winnen van EDC 1, het dartsteam uit Emmeloord.

Helaas ontstond afgelopen week een vervelend conflict dat voor dit jaar roet in het eten gooide. Toevalligerwijs met, u raadt het al, de dartclub uit Emmeloord.

Gezelligheidsspel
Dat darts een gezelligheidsspel is, zullen weinigen ontkennen. De uitspraak `darten is het drinken van een bierje waarbij af en toe een pijltje gegooid wordt` zal dan ook vele bekend in de oren klinken. Gekheid natuurlijk, want in werkelijkheid is het precies andersom binnen op zijn minst de FDD-competities: er wordt uiterst serieus gedart door alle teams en als de tijd het vervolgens toelaat, wordt er achteraf gezamelijk - inderdaad - een biertje gedronken.

Met deze gedachte blikken we terug op een toch ietwat vervelende gebeurtenis van medio februari dit jaar.

Gemiste wedstrijd
Negen van de tien wedstrijden inzake de FDD-competities worden gespeeld op de woensdagavond. Een enkele wedstrijd daargelaten, en precies dáár ging het mis afgelopen week. Hedidarts kreeg op een dinsdagavond een telefoontje met de mededeling dat er die avond een wedstrijd gespeeld had moeten worden en dat die dus gemist was!

EDC 2, het tweede team van Emmeloord waar tegen gestreden moest worden in de bekercompetitie, stond met de mond vol tanden toen na enkele uren bleek dat Hedidarts niet gezien had dat de wedstrijd op deze dinsdagavond gespeeld had moeten worden - maar nog lekker thuis op de bank zat. Met het schaamrood op de kaken werd over en weer gebeld tot de conclusie kwam dat er later op terug gekomen zou worden. En dat gebeurde dan ook de volgende dagen.

Commissie
Voorafgaand door enkele telefoongesprekken met de officiele commissie van de FDD-dartsvereniging werd contact opgenomen met EDC 2. Waar begonnen werd met de vanzelfsprekende maar oprechte excuses werd toch al gauw de vraag gesteld wat een oplossing zou kunnen zijn in de ogen van het dartsteam uit Emmeloord. Maar al te duidelijk werd gemaakt dat men vondt dat Hedidarts een dermate grote fout had gemaakt dat het op plaatsvinding van een herkansingswedstrijd niet hoefte te rekenen. Een, op zijn zachtst uitgedrukt, niet zo sportief gebaar.

Reglementen
Echter, een scherp oplettend lid van de FDD-commissie had gezien in het tientallen pagina’s tellende reglement, dat conform een aantal van deze regels de stand exact gelijk was tussen de twee betreffende teams en dat er wel degelijk een herkansingswedstrijd gespeeld moest worden. Wat telefoontjes over en weer en zowel de commissie, EDC 2 en Hedidarts konden zich hier in vinden; een afspraak was gemaakt.

EDC 1
Ware het niet dat wederom de telefoon rinkelde medio februari: EDC 1 meldde zich. Een team dat op de eerste plaats vrij weinig tot niets met de situatie te maken had maar indirect wel: het verloor vorig jaar van Hedidarts in de bekerfinale. Zij bewezen zich tijdens het telefoongesprek dan ook erg vindingrijk: Hedidarts zou het wedstrijdformulier van de gemiste wedstrijd niet gefaxt hebben (...) en zou daardoor de regel niet nageleefd hebben dat een team verplicht is na een wedstrijd het formulier te moeten faxen binnen drie werkdagen. Er was een regel gevonden om Hedidarts in de weg te zitten en wel door een team dat, laat duidelijk zijn, niets met de situatie te maken had.

Eer en sportiviteit?
Hedidarts bevondt zich op dat moment in een tweestrijd: er kón een klacht ingediend worden bij de commissie met het standpunt dat dit niet de manier mag zijn waarop wedstrijden gewonnen worden – zonder het daadwerkelijk gooien van de pijltjes.

Echter moet het wel léuk blijven. Ieder lid van Hedidarts is aangesloten bij deze vereniging om op een gezellige wijze een spelvorm te kunnen beoefenen onderling; en in sommige gevallen zelfs tegen andere teams. En laat duidelijk zijn: Hedidarts ís een uiterst gezellige vereniging, zowel in de FDD-competitie als op de maandagavonden in de individuele competities. Lol en gezelligheid alom!

Conclusie
Dit was dan ook de gedachte die het sterkst naar voren kwam afgelopen week. Dit is niet de manier waarop `gestreden` moet worden, het moet gezellig en leuk zijn en dat er af en toe een foutje gemaakt wordt – door wie dan ook – moet toch te verteren zijn door een ieder. Helaas is dit niet zo gebleken en daarom werd besloten om netjes te bedanken voor welke oplossing dan ook: Hedidarts heeft zich officieel terug getrokken uit de bekercompetitie. Een vervelende oplossing, maar wel de minst provocerende.

Gevolgen
Wat heeft dit voor gevolgen? Wel, Hedidarts komt dit jaar niet met een mooie, glimmende beker thuis, in tegenstelling tot vorig jaar. Daarnaast gaat de gewone competitie wél gewoon door, het strijden tegen andere teams uit Flevoland en omgeving. Kortom, een hoop commotie om eigenlijk helemaal niets en er mag dan ook gesteld worden dat Hedidarts op deze wijze de eer aan haar zelf probeert te houden en zich een sportieve tegenstander toont. Mocht zich in de toekomst een dergelijke situatie voordoen waarbij Hedidarts het gastteam is en een andere team zich vergist in de speeldatum: ze zijn te allen tijde welkom om op een andere datum de gemiste wedstrijd over te komen spelen. Hier staan uiteraard wel vier schuimende biertjes tegenover...

Jeroen Braak – Teamcaptain Hedidarts

N.b.: Een prominent lid van de FDD-commissie wiens naam hier niet genoemd zal worden heeft per e-mail laten weten zijn/haar functie - naar alle waarschijnlijkheid - neer te leggen door bovenstaande ontwikkelingen, met de reden `dat darten niet een juridisch touwtrekken moet worden maar gewoon een gezellig spel moet blijven`.

N.b. 2: Een dag na het schrijven van bovenstaand stuk werd bekend dat EDC2 gediskwalificeerd is. Een citaat uit de officiele berichtgeving van de FDD-commissie maakt dit duidelijk: `Gezien het feit dat EDC 2 de overeengekomen afspraken niet wenst na te komen en daarbij niet wil en kan voorzien in een sportieve afhandeling van de beslissende teamgame heeft de wedstrijdcommissie, in overleg met de tuchtcommissie, besloten om EDC 2 te schorsen voor de bekercompetitie en daarmee Hedidarts te plaatsen voor de volgende ronde.` Hedidarts is gezien de omstandigheden bij haar besluit gebleven om geen verdere deelname aan de bekercompetitie te genieten. Wij wensen het team dat hierdoor wél doorgaat alle succes en hopen op een sportief en gezellig einde van de altijd spannende bekercompetitie.